فهرست بها (کلیه رشته ها-1395)

 

 

موضوع  :

فهرست بهای کلیه رشته های سال 1395 فرمت xlsx , pdf

 

 

 

 

حجم :

538 (Excel)کیلوبایت                  (pdf)19,230  کیلوبایت

 

 

 

 

فرمت فایل  :

xlsx , pdf

 

 

 

 

ارائه دهنده :

مدیر سایت

 

 

 

 

تصویر از فایل :

ندارد

 

 

 

 

مشخصات فایل  :

فهرست بهای کلیه رشته های سال 1395 فرمت xlsx , pdf

دانلود به صورت یکجا در یک فایل RAR

1- فهرست بهای اکسل و پی دی اف واحد پایه رشته ابنیه ۹۵

abnieh.xlsx [حجم: 93.72 کیلوبایت]   

 abnieh.pdf [حجم: 1.678 کیلوبایت]  

۲- فهرست بهای اکسل و پی دی اف واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی ۹۵

mechanic.xlsx [حجم: 75.74 کیلوبایت]

Mechanic.pdf [حجم: 1.284 کیلوبایت]  

۳- فهرست بهای اکسل و پی دی اف واحد پایه رشته تاسیسات برقی ۹۵

bargh.xlsx [حجم: 150.11 کیلوبایت]

Bargh.pdf [حجم: 2.341 کیلوبایت]  

۴- فهرست بهای اکسل و پی دی اف واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه ۹۵

rah.xlsx [حجم: 65.87 کیلوبایت]

Rah.pdf [حجم: 1.494 کیلوبایت]  

۵- فهرست بهای اکسل و پی دی اف واحد پایه رشته خطوط انتقال آب ۹۵

enteghale_ab.xlsx [حجم: 30.53 کیلوبایت]     

 Enteghal+Aab.pdf [حجم: 2.596 کیلوبایت]  

 ۶- فهرست بهای اکسل و پی دی اف واحد پایه رشته توزیع آب ۹۵

tozie_ab.xlsx [حجم: 23.64 کیلوبایت]

Tozi+Aab.pdf [حجم: 2.520 کیلوبایت]

 ۷- فهرست بهای اکسل و پی دی اف واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی ۹۵

abyari_zehkeshi.xlsx [حجم: 41.87 کیلوبایت]

Abyari+Zehkeshi.pdf [حجم: 1.239 کیلوبایت]  

 ۸- فهرست بهای اکسل و پی دی اف واحد پایه رشته سد سازی ۹۵

sad.xlsx [حجم: 37.47 کیلوبایت]

Sadsazi.pdf [حجم: 1.025 کیلوبایت]

 ۹- فهرست بهای اکسل و پی دی اف واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار ۹۵

abyari_tahte_feshar.xlsx [حجم: 32.96 کیلوبایت]

Abyari+t+Feshar.pdf [حجم: 958 کیلوبایت]

 ۱۰- فهرست بهای پی دی اف واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۹۵

Fazelab.pdf [حجم: 2.162 کیلوبایت]

۱۱- فهرست بهای اکسل و پی دی اف واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات ۹۵

ghanat.xlsx [حجم: 21.77 کیلوبایت]

Ghanat.pdf [حجم: 770 کیلوبایت]

۱2- فهرست بهای پی دی اف واحد پایه رشته انتقال و توزيع آب روستايی ۹۵

Enteghal+Aab+Roustaei.pdf [حجم: 2.838 کیلوبایت]  

۱3- فهرست بهای پی دی اف واحد پایه رشته چاه ۹۵

Chah.pdf [حجم: 748 کیلوبایت]

۱4- فهرست بهای پی دی اف واحد پایه رشته راهداری ۹۵

Rahdari.pdf [حجم: 1.375 کیلوبایت]

 


گروه عمرانی سازه های نوین