آناليز مراحل طراحي آسانسور

 

 

موضوع  :

آناليز مراحل طراحي آسانسور

 

 

 

 

حجم :

205 KB (word)                  (pdf)1,076 KB  

 

 

 

 

فرمت فایل  :

word , pdf

 

 

 

 

ارائه دهنده :

مدیر سایت

 

 

 

 

تصویر از فایل :

ندارد

 

 

 

 

مشخصات فایل  :

آناليز مراحل طراحي آسانسور

مقادیر وردی سیستم شامل موارد زیر می باشد :

1- نوع ساختمان (مسكوني، تجاري،‌بيمارستاني، مدرسه و غيره)

2- تعداد كل طبقات

3- تعداد طبقات جمعيت دار

4- اگر واحد غبر مسكوني است تعداد اتاقها در هر واحد و تعداد واحدهاي هر طبقه و در غير اينصورت مساحت مفيد هر طبقه

5- جمعيت هر طبقه

6- كل تراول (‌طول مسير حركت آسانسور)

7- ارتفاع طبقت

8- در صورت خاص بودن ساختمان (مهد كودك، خانه سالمندان، معلولين و ...)

پس از کسب اطلاعات بالا پردازش های زیر می بایست بر روی آنها و یا جداگانه انجام پذیرد :

1- تعيين جمعيت كل

2- تعيين جمعيت در زمان ترافيك

3- زمان انتظار براي دريافت سرويس (Interval)

4- زمان يك سفر كامل Round Trip Time

پارامترهاي مهم مؤثر در محاسبه زمان يك سفر كامل:

- زمانهاي پياده و سوار شدن

- زمانهاي پرش

خر وجی های زیر پس از پردازش :

تعداد آسانسور

سرعت آسانسور

ظرفيت آسانسور

نوع كنترل:

- گروهي و تعداد آن

- مجزا

پس از آنالیز های بالا طراحي آسانسور در سه مرحله زیر انجام می پذیرد استاندارد مورد نظر در طراحي: EN81 می باشد)

پس از آناليز ترافيك و بررسي محدوديتهاي ابعادي كه بر اساس فرم صفحه بعد اطلاعات اوليه آن از طريق بازديد از محل و يا نقشه هاي ابعادي و مشاوره با كارفرما صورت مي گيرد. امر طراحي آسانسور صورت مي گيرد.

فاز اول - بررسي و تعيين آبعاد و اندازه ها

فاز دوم - بررسي و تعيين مشخصات فني قطعات

فاز سوم - تهيه نقشه هاي اجرايي جهت عمليات نصب و راه اندازي

و.....


گروه عمرانی سازه های نوین