پروژه ساختمان تجاری 7 طبقه

 

 

موضوع  :

پروژه بتن ساختمان تجاری 7 طبقه

 

 

 

 

حجم :

205 KB (RAR)                 

 

 

 

 

فرمت فایل  :

word , pdf

 

 

 

 

ارائه دهنده :

مدیر سایت

 

 

 

 

تصویر از فایل :

ندارد

 

 

 

 

مشخصات فایل  :

پروژه بتن ساختمان تجاری می باشد که دارای فایل های اتوکد،pdf،ایتبس،ورد می باشد و این پروژه با نرم افزار ایتبس 2013 و سیف 2014 انجام شده است و شامل محاسبات کامل ، نقشه های اتوکد و

فهرست موضوعی:

           مقدمه

           انتخاب دیتایلهای اجرایی و محاسبات بار مرده

           بار زنده

           محاسبه ی بار معادل تیغه بندی

           بارگذاری مرده و زنده قابها

           انتخاب مقاطع اولیه برای اعضا

           بار برف

           محاسبه وزن اسکلت

           بار گذاری خرپشته

           محاسبه ی وزن طبقات

           مرکز جرم

           محاسبه نیروی زلزله

           توزیع نیروی زلزله در طبقات

           مرکز سختی

           بارگذاری باد

           مقایسه برش پایه برای بار باد و زلزله و انتخاب نیروی حاکم

           کنترل لغزش و واژگونی

           مقایسه مرکز جرم و مرکز سختی با مقادیر محاسبه شده دستی

           کنترل تغییر مکان پی-دلتا

           طراحی پی

           طراحی تیرچه بلوک

           آرماتور گذاری و مهار وصله تیر

           تعیین و کنترل آرماتور برشی در تیرها

           مقایسه با نرم افزار

           آرماتور گذاری و مهار وصله ستون

           طراحی و کنترل آرماتور برشی (خاموت) در ستون ها:

           طراحی دستی تیر

           طراحی دستی ستون

           طراحی دیوار برشی

           طراحی دال

           تغییر مکان جانبی ساختمان

           رسم نقشه های اجرایی

و.....


گروه عمرانی سازه های نوین